Giỏ hàng

Thế hệ 3D-Ai siêu chân thực mở ra kỷ nguyên xuất bản kiểu mới hậu Covid

Trong bối cảnh dịch bệnh còn kéo dài toàn cầu thì giải pháp nhân vật 3D-Ai cũng là một trong những xu hướng số hóa phát huy tác dụng đáng kể, đồng thời tạo ra sức thu hút mới trong lĩnh vực nội dung số, thương mại điện tử, xuất bản sách, giáo dục, nghệ thuật và giải trí.