Giỏ hàng

RTX. IT’S ON.
GEFORCE RTX 2080 Ti

NVIDIA’s newest flagship graphics card is a revolution in gaming realism and performance. Its powerful NVIDIA Turing™ GPU architecture, breakthrough technologies, and 11 GB of next-gen, ultra-fast GDDR6 memory make it the world’s ultimate gaming GPU. RTX. It’s On.

Search - Tìm việc
CƠ HỘI MỚI - MÔI TRƯỜNG MỚI!
Thiết kế đồ họa 3D - Artist (Game Mobile)
Nhân sự
Thỏa thuận – Triệu/tháng
Hà Nội 15/09/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

2D Artist (Background/Environment)
Nhân sự
13 – 23 Triệu/tháng
Hà Nội 15/09/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

3D GRAPHICS ENGINEER
Nhân sự
18 – 28 Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

THIẾT KẾ GIAO DIỆN SÁCH
Nhân sự
Thỏa thuận – Triệu/tháng
Hà Nội 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
Quảng cáo tiếp thị
Thỏa thuận – Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 30/09/2020

Hằng Lê Thanh avatar

BIÊN TẬP VIÊN SÁCH
Biên tập viên
5 – 7 Triệu/tháng
Hà Nội 31/12/2020

Hằng Lê Thanh avatar

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG XE MÁY
Khác
7 – 10 Triệu/tháng
Hà Nội 31/12/2020

Hằng Lê Thanh avatar

Thiết kế đồ họa game + Thiết kế 2D
Nhân sự
9 – 17 Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa - Vẽ Minh Họa Sách
Nhân sự
9 – 15 Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

Biên tập viên freelance
Nội dung số
Thương lượng – Triệu/tháng
Hà Nội 30/09/2020

Hằng Lê Thanh avatar

3D ANIMATOR
Nhân sự
Thỏa thuận – Triệu/tháng
Đà Nẵng 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

Biên Tập Viên Sách & Họa Sĩ
Nội dung số
10 – 12 Triệu/tháng
Hà Nội 30/09/2020

Hằng Lê Thanh avatar

GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM DÒNG SÁCH QUẢN TRỊ - KINH DOANH
Quản lý điều hành
Thỏa thuận – Triệu/tháng
Hà Nội 31/12/2020

Hằng Lê Thanh avatar

Content Marketing Specialist
Nội dung số
12 – 15 Triệu/tháng
Hà Nội 31/12/2020

Hằng Lê Thanh avatar

NHÂN VIÊN KINH DOANH
Kinh doanh
15 – 20 Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/12/2020

Hằng Lê Thanh avatar

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG SÁCH THIẾU NHI
Truyền thông Media
Thương lượng – Triệu/tháng
Hà Nội 31/08/2020

Hằng Lê Thanh avatar

BIÊN TẬP VIÊN SÁCH
Nội dung số
Thương lượng – Triệu/tháng
Hà Nội 31/08/2020

Hằng Lê Thanh avatar

Nhân viên Khai thác và tổ chức đề tài
Nội dung số
10 – Triệu/tháng
Hà Nội 30/09/2020

Hằng Lê Thanh avatar

3D GAME ARTIST
Nhân sự
8 – 15 Triệu/tháng
Hà Nội 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa
Nhân sự
Thương lượng – Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

CHUYÊN VIÊN MARKETING
Quảng cáo tiếp thị
8 – 12 Triệu/tháng
Hà Nội 31/12/2020

Hằng Lê Thanh avatar

Biên Tập Viên
Nội dung số
10 – 15 Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/08/2020

Hằng Lê Thanh avatar

Biên Tập Viên
Nội dung số
7 – 10 Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/08/2020

Hằng Lê Thanh avatar

2D ANIMATION
Nhân sự
13 – 23 Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

RENDER ARTIST
Nội dung số
Thỏa thuận – Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/12/2020

Hằng Lê Thanh avatar

Nhân viên thiết kế nhân vật hoạt hình
Nhân sự
5 – 10 Triệu/tháng
Đà Nẵng 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

Chuyên Viên Vẽ Minh Họa Sách
Nhân sự
8 – 12 Triệu/tháng
Hà Nội 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH KÊNH SÁCH NGOẠI VĂN
Quản lý điều hành
20 – 40 Triệu/tháng
Hà Nội 30/10/2020

Hằng Lê Thanh avatar

BIÊN TẬP VIÊN - CTV BIÊN TẬP
Nội dung số
Thương lượng – Triệu/tháng
Hà Nội 30/09/2020

Hằng Lê Thanh avatar

NHÂN VIÊN KINH DOANH
Kinh doanh
8 – 10 Triệu/tháng
Hà Nội 30/09/2020

Hằng Lê Thanh avatar

ARTIST 2D
Nhân sự
15 – 25 Triệu/tháng
Hà Nội 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

Họa Viên 3D
Nhân sự
9 – 15 Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

NHÂN VIÊN DÀN TRANG CHẾ BẢN SÁCH
Nội dung số
8 – 12 Triệu/tháng
Hà Nội 31/12/2020

Hằng Lê Thanh avatar

BIÊN TẬP VIÊN SÁCH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Nội dung số
6 – 9 Triệu/tháng
Hà Nội 30/10/2020

Hằng Lê Thanh avatar

2D ARTIST
Nhân sự
10 – 17 Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

Thiết kế - chế bản
Nội dung số
Thỏa thuận – Triệu/tháng
Hà Nội 30/10/2020

Hằng Lê Thanh avatar

NỔI BẬT
Biên tập viên
Nội dung số
6 – 15 Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 30/09/2020

Tôi Yêu Sách avatar

2D Artist
Nhân sự
15 – 25 Triệu/tháng
Hà Nội 31/08/2020

Nguyễn Duy Tân avatar

Biên kịch phim hoạt hình
Truyền thông Media
8 – 12 Triệu/tháng
Hà Nội 31/08/2020

Hằng Lê Thanh avatar

NHÂN VIÊN PHÁT HÀNH SÁCH TRỰC TUYẾN (ONLINE)
Quảng cáo tiếp thị
5.5 – Triệu/tháng
Hồ Chí Minh 31/12/2020

Hằng Lê Thanh avatar